Firma NIKOLIĆ SYSTEM je osnovana 2001 godine u Beogradu. Vlasnik i osnivač je gospodin Srđan Nikolić. Firma se, već niz godina, uspešno bavi veleprodajom ručnog i električnog alata, kao i pratećim priborom. VIRUTEX je jedan od vodećih brendova pomenutog alata koje između ostalog firma NIKOLIĆ SYSTEM uspešno zastupa .

N O V O u prodajnom programu proizvodi firme ROJEK: Horizontalni formatizeri, kombinovane mašine (3 i 5 operacija), dihtovi... www.rojek.cz

A D R E S A: Office: Ustanička 128a, 11000 BEOGRAD
E-MAIL - nsystem @ ptt . rs
T E L E F O N / F A X: +381 (11) 3471-068, +381 (11) 3471-072, +381 (11) 3471-074,
MATIČNI BROJ: 06315003
TEKUĆI RAČUN: 205-4743-21
PIB: SR100288845

A K C I J A
TIP MAŠINE: SET ZA KANTOVANJE
ŠIFRA MAŠINE: AG52F
CENA MAŠINE: 25.400,00 RSD + PDV
A K C I J A
TIP MAŠINE: PORTABL KANTERICA SA NANOŠENJEM VRUĆEG LEPKA
ŠIFRA MAŠINE: PEB150 TRC
CENA MAŠINE: 1.920,00 +PDV
PROMOTIVNA AKCIJA
TIP MAŠINE: AUTOMATSKA KANTERICA SA ODSECANJEM KRAJEVA I NANOŠENJEM VRUĆEG LEPKA MAXIMALNA DEBLJINA PANELA 45mm, DEBLJINA KANT TRAKE 0,4 - 3 mm
ŠIFRA MAŠINE: EB40
PROMOTIVNA CENA: 7.200,00 + PDV
A K C I J A
TIP MAŠINE: TRIMER ZA OBARANJE IVICA
ŠIFRA MAŠINE: FR156N
CENA MAŠINE: 19.000,00RSD + PDV
A K C I J A
 
TIP MAŠINE: ZIDNA ŠLAJFERICA
ŠIFRA MAŠINE: LPC97S
CENA MAŠINE:  52.000,00 RSD + PDV
A K C I J A
TIP MAŠINE: ZIDNA ŠLAJFERICA
ŠIFRA MAŠINE:LPM 97S
CENA MAŠINE: 29.000,00RSD + PDV
A K C I J A
TIP MAŠINE: UGAONI TRIMER
ŠIFRA MAŠINE: FR217S
CENA MAŠINE: 32.275,00 RSD + PDV
N O V O
TIP MAŠINE: HORIZONTALNI FORMATIZER ROJEK
ŠIFRA MAŠINE: PK 250 A
CENA MAŠINE: 2.990,00 + PDV
N O V O
TIP MAŠINE: KOMBINIRKA 5 OPERACIJA ROJEK
ŠIFRA MAŠINE: KPS 310 A
CENA MAŠINE: 5.510,00 + PDV
A K C I J A
TIP MAŠINE: USISIVAČ
ŠIFRA MAŠINE: ASC482U
CENA MAŠINE: 30.737,00 RSD + PDV
A K C I J A
TIP MAŠINE: CIRKULAR SA PODESIVIM NAGIBOM I DUBINOM REZANJA I PRIHVATOM ZA VOĐICE LENJIRA
ŠIFRA MAŠINE: SRI 174T
CENA MAŠINE: 26.000,00 RSD + PDV
A K C I J A

!!! POKLON SET TURPIJA SnapON !!!

TIP MAŠINE: ELIPSOGRAF
ŠIFRA MAŠINE: PE60
CENA MAŠINE: 17.850,00 RSD + PDV